Tarieven

Uw kind komt één keer per week naar de praktijk, afhankelijk van het plan van aanpak. De begeleiding wordt individueel gegeven en duurt 45 minuten per keer. Na de les is er altijd 15 minuten ruimte voor vragen of het bekijken en bespreken van het werk van uw kind.

1. Intake gesprek: gratis
2. Begeleidingssessie per keer: 50,00 euro (Actie; 10-lessenkaart voor 450,00 euro)

Over het algemeen worden de kosten voor Remedial Teaching niet vergoed.

Enkele mogelijkheden:

  • Zorgverzekering: de kosten van remedial teaching worden door sommige zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw ziektekostenverzekering.
  • Algemene Bijstandswet. Aan de hand van het Besluit Landelijk Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken of er bijzondere bijstand verleend kan worden.
  • Werkgever: in bepaalde gevallen betaalt deze de kosten van Remedial Teaching van medewerkers.
  • Belasting: de kosten van Remedial Teaching zijn in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar.

De factuur ontvangt u aan het einde van iedere maand.
U wordt verzocht deze factuur binnen 2 weken over te maken via bank of giro rekening.