Tarieven

Uw kind komt één keer per week afhankelijk van het plan van aanpak. De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte in Heinkenszand of eventueel op de school van uw kind. In onderling overleg kunnen afspraken gemaakt worden over de dag/tijd/plaats van de begeleiding.

De begeleiding kan zowel onder schooltijd als na schooltijd gegeven worden. De begeleiding wordt individueel gegeven en duurt 45 minuten per keer. Na de les is er altijd 15 minuten ruimte voor vragen of het bekijken en bespreken van het werk van uw kind.

Begeleidingssessie per keer: 50,00 euro per sessie (Actie; 10-lessenkaart voor 450,00 euro)
De kosten van de begeleidingssessie zijn inclusief:
–      Intakegesprek
–      Voorbereiden en evalueren van begeleidingsmomenten.
–      Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding
–      Opstellen en evalueren van een handelingsplan, verzamelen werkmateriaal en materiaalkosten.
–      Indien nodig, afnemen van toetsen en het maken van bijbehorend onderzoeksverslag.
–      Eindevaluatie gesprek met ouders en evt. leerkracht.

Dit tarief telt ook voor de training Taal in blokjes en training Ik leer anders.

Begeleiding online; 35,00 euro per sessie (Actie; 5-lessenkaart voor 140,00 euro)
De kosten van de online begeleiding zijn inclusief;
–      Intakegesprek (telefonisch of video)
–      Begeleidingsmomenten (via zoom, google hang-out of google meet)
–      Eindevaluatie gesprek met ouders en evt. leerkracht (telefonisch of video)

RD4 rekenonderzoek; 250,00 euro totaal
De kosten zijn inclusief;
–      Intakegesprek
–      Contact met ouders en evt leerkracht tijdens het onderzoek
–      Eindevaluatie gesprek (met verslag) met ouders en evt. leerkracht

Training alle teksten de baas; 300,00 euro totaal (groepstraining) of 50,00 euro per begeleidingsmoment (individueel)
De kosten van de training zijn inclusief;
–      Intakegesprek
–      Voorbereiden en evalueren van begeleidingsmomenten.
–      Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding
–      Alle teksten de baas werkboek
Helaas door Covid-19 en alle maatregelingen die daarbij horen zal het dit schooljaar niet mogelijk zijn om zich aan te melden voor een groepstraining. 

Training Ik leer leren; 195,00 euro totaal (groepstraining) of 50,00 euro per begeleidingsmoment (individueel)
De kosten van de training zijn inclusief;
–      Intakegesprek
–      Voorbereiden en evalueren van begeleidingsmomenten.
–      Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding
–      Ik leer leren werkboek
Helaas door Covid-19 en alle maatregelingen die daarbij horen zal het dit schooljaar niet mogelijk zijn om zich aan te melden voor een groepstraining. 

Workshop plannen en uitvoeren; 150,00 euro totaal (individueel) 
De kosten van de training zijn inclusief;
–      Intakegesprek
–      Voorbereiden en evalueren van begeleidingsmomenten.
–      Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding
–      Werkboek plannen en uitvoeren

Training Fixie en Growie mindset; 300,00 euro totaal (individueel)
De kosten van de training zijn inclusief;
–     
Intakegesprek
–     
Voorbereiden en evalueren van begeleidingsmomenten.
–      
Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding
–      
Werkboek Fixie en Grow

Huiswerkbegeleiding; 25,00 euro per sessie (Actie; 10-lessenkaart voor 200,00 euro)
De kosten van de begeleiding zijn inclusief;
–      Intakegesprek
–      Contact met leerkracht en ouders over de begeleiding

Kindertekening analyseren;
Basis: Eén tekening analyseren; €20,-
Pakket 1: Tekening analyseren en bespreken tekening; € 40,-
Pakket 2:Tekening lezen, analyseren en advies; € 60,-

Over het algemeen worden de kosten voor Remedial Teaching niet vergoed.

Enkele mogelijkheden:

  • Zorgverzekering: de kosten van remedial teaching worden door sommige zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw ziektekostenverzekering.
  • Algemene Bijstandswet. Aan de hand van het Besluit Landelijk Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken of er bijzondere bijstand verleend kan worden.
  • Werkgever: in bepaalde gevallen betaalt deze de kosten van Remedial Teaching van medewerkers.
  • Belasting: de kosten van Remedial Teaching zijn in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar.

De factuur ontvangt u aan het einde van iedere maand.
U wordt verzocht deze factuur binnen 30 dagen over te maken via bank of giro rekening.