• Beelddenken en onderwijs…

  Beelddenken hoort bij mensen. Ieder mens denkt op zijn tijd in beelden. Het relatief veel in beelden denken, is in de dagelijkse praktijk moeilijk te constateren. Bij ouders en leerkrachten is er vaak weinig over bekend, waardoor het signaleren en herkennen van beelddenken moeilijk is.

  Kinderen die beelddenken, kunnen problemen krijgen op school op het gebied van: taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. Ze krijgen op een andere manier de informatie binnen en verwerken dat ook anders dan niet-beelddenkers. Voorbeeld: Als u een jonge beelddenker het cijfer 4 laat zien en vraagt wat er staat, kunt u als antwoord krijgen: een bootje

  Ons onderwijssysteem is verbaal en op volgorde ingesteld. Beelddenkers verwerken de informatie met ál hun zintuigen tegelijk: horen, zien, doen, ruiken en voelen. Alleen op deze manier zijn ze in staat een beeld te vormen bij de aangeboden stof. Dit moeten ze dan nog verwerken en onthouden. Dat kost veel tijd.

  De manier van lesgeven op de basisschool is vaak gericht op een verbale manier van informatie verwerken: de leerkracht vertelt en het kind luistert. Beelddenkers willen liever zien en doen. Daar ligt dus ruimte voor de leerkracht om het beste te halen uit de beelddenkers in de klas!

  Een paar algemene kenmerken van jonge beelddenkers

  • Maken een trage, soms afwezige indruk
  • Maken liever gebaren, wijzen, doen voor of tekenen dan woorden te gebruiken
  • Zijn creatief in het bedenken van oplossingen
  • Hebben moeite om teveel instructies tegelijk op te volgen
  • Zijn snel afgeleid en ongeconcentreerd
  • Zijn goed in organiseren en de leiding nemen bij spelletjes
  • Zijn snel in het vinden van oplossingen
  • Hebben wisselende schoolprestaties

  LeerprobleLogo training coachmen praktisch aanpakken met de training ‘Ik leer anders’.

  Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of dyslexie vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijze want de meeste mensen (±95%) leren via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training in mijn praktijk leer je deze techniek zelf toepassen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.

  De leerling kan tijdens de eerste sessie bij mij direct vertellen of deze leermethode voor hem of haar werkt. Blijf niet langer worstelen met schoolwerk. Deze leermethode is bewezen effectief. Op de site www.ikleeranders.nl staan ‘Verhalen uit de praktijk’ van ouders en leerlingen.

  De training is voor kinderen die problemen hebben met:
  * Taal: spellen, lezen
  * Rekenen: tafels, plus en min sommen
  * Onthouden van informatie
  * Concentratie: snel afgeleid
  * Organisatie en/of klokkijken

  Inhoud training (± 4 tot 6 sessies):
  * Doelstellingen vooraf bespreken.
  * Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.
  * Basisinformatie leren via beelddenken:
  -informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)
  -alfabet en woorden (dictee)
  -cijferveld, tafels en automatiseren van sommen
  -klokkijken

  Voor meer informatie en kosten; info@rtpraktijksupport.nl

Comments are closed.