• Wanneer is nou eigenlijk mijn hulp op leergebied nodig?

  Moeite met rekenen:
  Kinderen kunnen moeite hebben om bij te blijven met hun rekenvaardigheden. Het rekenen bestaat uit drie basisvaardigheden: Ruimtelijk inzicht, het kennen van de betekenis van getallen en hoeveelheden en het leren rekenen met sommen. Met RT wordt de oorzaak van de achterstand gezocht en worden de rekenvaardigheden vanuit de basis opgepakt en getraind.

  Moeite met lezen;
  Vaak zijn leesproblemen redelijk eenvoudig op te lossen met Remedial Teaching. Als kinderen dyslexie hebben, kan dat echter wel een grote uitdaging zijn. Kinderen hebben dan meer instructie nodig dan kinderen zonder dyslexie, wat soms demotiverend kan zijn. Met RT krijgen kinderen op speelse, creatieve wijze les in het lezen naast de gewone lessen op school.

  Moeite met begrijpend lezen;
  Om teksten goed te begrijpen, moeten kinderen vlot en technisch kunnen lezen. Dit kan lastig zijn als kinderen achterlopen met woordenschat, geen goede leesstrategie toepassen of al heel veel energie kwijt zijn aan het lezen van de losse woorden.

  Moeite met spelling;
  De Nederlandse spelling is voor kinderen een wirwar van dt’s en regeltjes, veel leerlingen hebben hier moeite mee.

  Concentratieproblemen;
  Merkt uw kind alles op wat er gebeurd? Dan kan lastig zijn om de focus te houden op leerstof, wat in diverse vakken tot achterstanden kan leiden. Remedial Teaching helpt leerlingen omgaan met concentratieproblemen, die soms veroorzaakt worden door ADHD.

  Zelfvertrouwen;
  Van fouten kun je leren, maar als het een tijd écht niet lukt, kunnen kinderen in een negatieve spiraal vallen. Vaak heeft een laag zelfvertrouwen een diep gewortelde oorzaak, met Remedial Teaching kan deze oorzaak gevonden worden en kunnen we ervoor zorgen dat school weer leuk wordt. Het resultaat: betere cijfers en een hoger zelfvertrouwen!

Comments are closed.